det365网站·主頁欢迎您 网站地图

网络安全设备及运维服务采购项目中止公告
2021-05-24

            由于招标文件中有部分标目内容和评分标准需要调整,故宣布中止网络安全设备及运维服务采购项目(采购编号:IT_2021001)。

特此公告!


                                                                 江苏det365%E7%BD%91%E7%AB%99集团有限公司

                                                                   2021年5月24日